പ്രഥമ ഓൾ യുകെ നാഷണൽ ഡബിൾസ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജണിൽ നിന്നുള്ള നസറുൾ കരീം, ഈതൻ ഡാലി സഖ്യത്തിനു വിജയം.

പ്രഥമ ഓൾ യുകെ നാഷണൽ ഡബിൾസ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജണിൽ നിന്നുള്ള നസറുൾ കരീം, ഈതൻ ഡാലി സഖ്യത്തിനു വിജയം.

സമീക്ഷ യുകെയുടെ ആറാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ ഓൾ യുകെ നാഷണൽ ഡബിൾസ് ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജണിൽ നിന്നുള്ള നസറുൾ കരീം, ഈതൻ ഡാലി സഖ്യത്തിനു വിജയം. മാഞ്ചസ്റ്റർ സെ. പോൾസ് കാത്തലിക് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ചു നടന്ന ഗ്രാൻറ്
സമീക്ഷ യു.കെ യുടെ ആറാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു.കെ യിലുടനീളം പ്രാദേശികമായി നടന്നു വന്ന ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി 9 മണിക്ക് കോവെൻട്രി റീജിയണിൽ നടന്ന മത്സരത്തോടെ അവസാനിച്ചു

സമീക്ഷ യു.കെ യുടെ ആറാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു.കെ യിലുടനീളം പ്രാദേശികമായി നടന്നു വന്ന ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി 9 മണിക്ക് കോവെൻട്രി റീജിയണിൽ നടന്ന മത്സരത്തോടെ അവസാനിച്ചു

സമീക്ഷ യു.കെ യുടെ ആറാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു.കെ യിലുടനീളം പ്രാദേശികമായി നടന്നു വന്ന ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി 9 മണിക്ക് കോവെൻട്രി റീജിയണിൽ നടന്ന മത്സരത്തോടെ അവസാനിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ നാഷണൽ മത്സരം മാർച്ച്‌ 25 ന്
ബോസ്റ്റൺ റീജണൽ മത്സരം പീറ്റർ പൈൻ പെർഫോമൻ സെന്ററിൽ വച്ചു നടന്നു.

ബോസ്റ്റൺ റീജണൽ മത്സരം പീറ്റർ പൈൻ പെർഫോമൻ സെന്ററിൽ വച്ചു നടന്നു.

സമീക്ഷ യു.കെ യുടെ ആറാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു.കെ യിലുടനീളം പ്രാദേശികമായി ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായുളള ബോസ്റ്റൺ റീജണൽ മത്സരം പീറ്റർ പൈൻ പെർഫോമൻ സെന്ററിൽ വച്ചു നടന്നു. സമക്ഷ യുകെ ബോസ്റ്റൺ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ്
സമീക്ഷ ബെഡ് ഫോർഡ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് 5, ഞായറാഴ്ച Bedford and county ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് റീജണൽ ബാഡ്മിൻറൺ മത്സരം

സമീക്ഷ ബെഡ് ഫോർഡ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് 5, ഞായറാഴ്ച Bedford and county ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് റീജണൽ ബാഡ്മിൻറൺ മത്സരം

സമീക്ഷ ബെഡ് ഫോർഡ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് 5, ഞായറാഴ്ച Bedford and county ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് റീജണൽ ബാഡ്മിൻറൺ മത്സരം നടക്കുകയുണ്ടായി. മത്സരത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും സമീക്ഷയുടെ നന്ദിയും, കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 17 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ
Sameeksha Ipswich ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബാഡ്മിൻറൺ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

Sameeksha Ipswich ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബാഡ്മിൻറൺ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

4 March 2023 ശനിയാഴ്ച inspire sports ൽ വെച്ച് Sameeksha Ipswich ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബാഡ്മിൻറൺ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 16 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ ലെവിൻ, മാത്യു സഖ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി
സമീക്ഷ യുകെയുടെ ആറാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജിയണൽ ടൂർണമെന്റ്

സമീക്ഷ യുകെയുടെ ആറാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജിയണൽ ടൂർണമെന്റ്

സമീക്ഷ യുകെയുടെ ആറാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജിയണൽ ടൂർണമെന്റ് ഫെബ്രുവരി 25ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ വിഥിൻഷോയിൽ സെന്റ് പോൾ കാതലിക് ഹൈസ്കൂളിൽച്ച് വച്ച് നടന്നു. ഇരുപത്തിനാല് ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉത്‌ഘാടനം സമീക്ഷ യുകെയുടെതന്നെ
സമീക്ഷ യുകെ യുടെ പ്രഥമ ഡബിൾ‍സ്‌ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള നോർത്താംപ്ടൺ റീജിയണൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച്ച (25-02-2023) വിജയകരമായി നടന്നു.

സമീക്ഷ യുകെ യുടെ പ്രഥമ ഡബിൾ‍സ്‌ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള നോർത്താംപ്ടൺ റീജിയണൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച്ച (25-02-2023) വിജയകരമായി നടന്നു.

സമീക്ഷ യുകെ യുടെ പ്രഥമ ഡബിൾ‍സ്‌ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള നോർത്താംപ്ടൺ റീജിയണൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച്ച (25-02-2023) വിജയകരമായി നടന്നു. മത്സരങ്ങൾ സമീക്ഷ യുകെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകുമാർ ഉള്ളപ്പിള്ളിൽ ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ തലങ്ങളിൽനിന്നെത്തിയ പതിനാറുടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റ്
സമീക്ഷ യു കെ ദേശീയ ബാഡ്മന്റൻ ടൂർണ്ണമെൻറ് ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ റീജിയണൽ മത്സരത്തിൽ വിമൽ ജോയി, സതീഷ് കുമാർ സഖ്യത്തിനു വിജയം

സമീക്ഷ യു കെ ദേശീയ ബാഡ്മന്റൻ ടൂർണ്ണമെൻറ് ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ റീജിയണൽ മത്സരത്തിൽ വിമൽ ജോയി, സതീഷ് കുമാർ സഖ്യത്തിനു വിജയം

സമീക്ഷ യു കെ ദേശീയ ബാഡ്മന്റൻ ടൂർണ്ണമെൻറ് ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ റീജിയണൽ മത്സരത്തിൽ വിമൽ ജോയി, സതീഷ് കുമാർ സഖ്യത്തിനു വിജയം സമീക്ഷUK ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഘ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച്ച (26-02-2023) നടന്ന ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ വിമൽ ജോയി, സതീഷ് കുമാർ സഖ്യം
സമീക്ഷ ഷെഫീൽഡ് – ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ജിജോ,മനു സഖ്യം വിജയിച്ചു

സമീക്ഷ ഷെഫീൽഡ് – ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ജിജോ,മനു സഖ്യം വിജയിച്ചു

സമീക്ഷ ഷെഫീൽഡ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഘ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശനി (25-02-2023) നടന്ന ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ജിജോ,മനു സഖ്യം വിജയിച്ചു , ഫൈനലിൽ ഏബിൾ,അരുൺ സഖ്യത്തെ തകർത്തായിരുന്നു അവരുടെ വിജയം, ഇതോടു കൂടി മാർച്ച് 25ന് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെ യിൽ പങ്കെടുക്കാൻ
സമീക്ഷ UK ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഗ്ലോസ്റ്റെർ റീജിയണൽ മത്സരങ്ങൾ

സമീക്ഷ UK ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഗ്ലോസ്റ്റെർ റീജിയണൽ മത്സരങ്ങൾ

സമീക്ഷ UKയുടെ 6 മത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഗ്ലോസ്റ്റെർ റീജിയണൽ മത്സരങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 26 ഞായറാഴ്ച 4 മുതൽ 8 വരെ ഓസ്റ്റാൾ അറീന ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയും GL29DWവെച്ച് നടക്കും. 20 ടീമുകൾ