ശ്രീമതി രശ്മി പ്രകാശിനെ വേദിയിൽ മൊമെന്റോ നല്കി ആദരിച്ചപ്പോൾ…

ശ്രീമതി രശ്മി പ്രകാശിനെ വേദിയിൽ മൊമെന്റോ നല്കി ആദരിച്ചപ്പോൾ…

യുവ എഴുത്തുകാരിയും,റേഡിയോ അവതാരകയും,നർത്തകിയും UKയിലെ കലാ സാംസ്‌കാരിക വേദികളിലെ നിറ സാന്നിദ്ധ്യവുമായ ശ്രീമതി രശ്മി പ്രകാശിനെ RJ Resmi Prakash Rajesh “സമീക്ഷUK സമ്മർഫെസ്റ്റ് ” ഓണ ഗ്രാമം ” വേദിയിൽ മൊമെന്റോ നല്കി ആദരിച്ചപ്പോൾ…

Add a Comment